pomoc techniczna 5Gi

Jeżeli po przeprowadzeniu zmiany czy uaktualnieniu oprogramowania, urządzenie przez dłuższych czas nie odpowiada, może to być powodem, że procedura programowania urządzenia nie zakończyła się poprawnie. Zdarzenie takie może mieć miejsce w poprzez zanik napięcia zasialania podczas tej procedury lub programowania urządzenia jeżeli urządzenie resetuje się co 2 minuty.

Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia jest możliwe po zastosowaniu poniższej instrukcji:

  1. Zainstalowanie oprogranowania serwer TFTP, które jest bezpłatne i jest dostępne. Pobierz  TFTP.
  2. Zainstaluj to oprogramowanie w tym samym katalogu co odpowiednia wersja oprogramowania do OSBRiDGE 5Gi.
  3. Zmień nazwę pliku z właściwą wersją oprogramowania na nazwę upgrade.bin.
  4. Zmień ustawienia IP w komputerze na adres 192.168.1.23, maska 255.255.255.0.
  5. Podłącz komputer z urządzeniem OSBRiDGE 5Gi bezpośrednio poprzez PoE kablem skrosowanym.
  6. Wyłącz wszelkie programy antywirusowe oraz wyłącz wszelkie firewall'e w tym również systemową Windows.
  7. Włącz urządzenie OSBRiDGE 5Gi do zasialania, uruchom oprogramowanie TFTP. Transfer pliku z oprogramowaniem następi automatycznie a następnie urządzenie automatycznie wykona operacje reboot.

Po całkowitym wykonaniu powyższej procedury należy najpierw sprawdzić czy zachowało swoje wszystkie ustawienia na jakich pracowało dotychczas lub ma ustawienia fabryczne.