Realizacja sieci radiowej dla firmy JAKO sp. z o.o.

        Realizacja sieci radiowej polegała na budowie wydajnego połączenia radiowego na potrzeby wewnętrznej sieci firmowej oraz zapewnienie dostępu do sieci internet w lokalizacji Kokanin, Piotrów i Jarantów. Wcześniej firma planowała wewnętrzne połączenia wykonać z wykorzystaniem łączy Polpak wykupionych od Telekomunikacji Polskiej S.A. Budowa sieci radiowej spowodowała, że nakłady inwestycyjne poniesione na budowę sieci radiowej zwróciły się po ośmiu miesiącach w porównaniu z kosztami utrzymywania łączy typu Polpak. Realizacja zadania nastąpiła w 2006r. i była oparta od początku na urządzeniach OSBRiDGE 5Gi.Instalacja na terenie stadniny w JarantowieInstalacja na maszcie firmy Polkomtel dla potrzeb połaczenia radiowego relacji Piotrów - Jarantów