Realizacja budowy sieci radiowej dla PWSZ w Kaliszu


            Nasza firma jest generalnym wykonawcą sieci strukturalnej polegającej na połączeniu kilku budynków uczelni rozmieszczonych na terenie miasta Kalisza.

Nasza firma zaproponowała na etapie planowania przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową budowę sieci szkieletowej w oparciu o technologie radiową. Pomysł zyskał szybką akceptację władz uczelni z uwagi na koszty i szybkość wdrożenia technologii w porównaniu z innymi dostępnymi technologiami.
            Projekt w pierwszym etapie został uruchomiony i wdrożony w 2004 roku. W roku 2008 wykonaliśmy kolejny etap budowy sieci polegający na podłączeniu Kampusu zlokalizowanego na obrzeżach miasta Kalisza.


Pierwszy etap budowy sieci dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
na terenie miasta Kalisza


Następny etap budowy sieci dla PWSZ w Kaliszu - podłączenie Kampusu studenckiego przy ulicy Poznańskiej.
Stacja pośrednia zlokalizowana na dachu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79Instalacja na terenie Kampusu studenckiego - podłączenie do sieci strikturalnej uczelni OSBRiDGE 5Gi oraz instalacja na potrzeby lokalnej sieci na terenie Kampusu OSBRiDGE 5XLi


Sieć radiowa międzybudynkowa na terenie Kampusu


Sieć radiowa międzybudynkowa na terenie Kampusu