pomoc techniczna OSBRiDGE 24XLG

Jeżeli po przeprowadzeniu zmiany czy uaktualnieniu oprogramowania, urządzenie przez dłuższych czas nie odpowiada, może to być powodem, że procedura programowania urządzenia nie zakończyła się poprawnie. Zdarzenie takie może mieć miejsce w poprzez zanik napięcia zasialania podczas tej procedury.

Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia jest możliwe po zastosowaniu poniższej instrukcji:

  1. Zmień ustawienia IP w komputerze na adres 192.168.1.1, maska 255.255.255.0. 
  2. Wyłącz wszelkie programy antywirusowe oraz wyłącz wszelkie firewall'e w tym również systemową Windows.
  3. Podłącz komputer z urządzeniem OSBRiDGE bezpośrednio poprzez PoE kablem skrosowanym.
  4. Włącz urządzenie OSBRiDGE do zasialania.
  5. W oknie DOS (Start - Uruchom, polecenie - cmd) należy wpisać w wierszu poleceń D:\>tftp -i 192.168.1.250 PUT <firmware_file.bin> podając ścieżkę dostępu do pliku z oprogramowaniem oraz właściwą nazwę pliku z oprogramowaniem.
  6. Transfer pliku z oprogramowaniem następi automatycznie a następnie urządzenie automatycznie wykona operacje reboot.

Po całkowitym wykonaniu powyższej procedury należy najpierw sprawdzić czy zachowało swoje wszystkie ustawienia na jakich pracowało dotychczas lub ma ustawienia fabryczne.