Sieci WLAN - w pytaniach i odpowiedziach

        
          Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) jest elastycznym systemem komunikacji zaimplementowanym jako uzupełnienie, lub jako kompleksowe rozwiązanie, alternatywne, dla tradycyjnej sieci kablowej. Wykorzystując częstotliwości radiowe (RF), sieć bezprzewodowa wysyła i odbiera dane przez medium jakim jest ziemska atmosfera, minimalizując konieczność użycia połączeń kablowych. Tak więc sieć bezprzewodowa łączy w sobie transmisję danych z mobilnością użytkownika.

Obecne trendy w dziedzinie sieciowej dążą do integracji (konwergencji) szerokiego zakresu usług, które pierwotnie świadczone były w odrębnych sieciach (przewodowych i bezprzewodowych). Powoduje to wzrost wymagań nie tylko w stosunku do urządzeń aktywnych pracujących w sieci, ale i do samego medium transmisyjnego, w którym coraz większe znaczenie odgrywają, i odgrywać będą fale radiowe. Firma WINet wykorzystując standard IEEE 802.11 pracujący w paśmie wolnym od koncesji 2,4 GHz, oferuje w pełni radiowe sieci komputerowe Nie ma więc konieczności kładzenia instalacji kablowej, zarówno w samych budynkach, jak i między nimi, przez co znacznie skraca się czas realizacja danego projektu. Oferowane przez firmę urządzenia zapewniają pełne bezpieczeństwo dla sieci lokalnej przedsiębiorstwa przez zastosowanie odpowiednich mechanizmów szyfryzacji i uwierzytelniania użytkowników.

Sieci bezprzewodowe zyskują dużą popularność w wielu zastosowaniach, w udostępnianiu Internetu, łączeniu sieci kablowych LAN, medycynie, handlu, produkcji, magazynowaniu. Użytkownicy w tych segmentach rynku zyskują na wydajności, używając przenośnych terminali i komputerów do stałej, bieżącej transmisji danych do centralnych systemów przetwarzania. Dzisiejsze sieci bezprzewodowe postrzegane są jako dokonała alternatywna technologia dla szerokiego spektrum zastosowań.

Sieci bezprzewodowe WLAN w pytaniach i odpowiedziach.

Co to jest sieć bezprzewodowa ?

          Bezprzewodowa sieć lokalna (LAN) jest elastycznym systemem komunikacji zaimplementowanym jako uzupełnienie, lub jako rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnej sieci kablowej. Wykorzystując częstotliwości radiowe (RF), sieć bezprzewodowa wysyła i odbiera dane przez medium jakim jest ziemska atmosfera, minimalizując konieczność użycia połączeń kablowych. Tak więc sieć bezprzewodowa łączy w sobie transmisję danych z mobilnością użytkownika. Sieci bezprzewodowe zyskały dużą popularność w wielu zastosowaniach, w tym medycyna, handel, produkcja, magazynowanie i nauce. Użytkownicy w tych segmentach rynku zyskują na wydajności, używając przenośnych terminali i komputerów do stałej, bieżącej transmisji danych do centralnych systemów przetwarzania. Dzisiejsze sieci bezprzewodowe postrzegane są jako dokonała alternatywna technologia dla szerokiego spektrum zastosowań.

top

Jak pracuje sieć bezprzewodowa ?

          Sieć bezprzewodowa używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego punktu do drugiego bez użycia medium fizycznego. Fale radiowe często są traktowane jako radiowy nośnik ponieważ po prostu pełnią funkcję dostarczania energii do zdalnego odbiornika. Transmitowane dane są nakładane na nośnik radiowy tak aby mogły być dokładnie wydobyte w punkcie odbioru. Zwykle określa się to modulacją nośnika przez informację przesyłaną. Gdy dane są nakładane (modulowane) do nośnika radiowego, sygnał radiowy zajmuje więcej niż pojedynczą częstotliwość, ponieważ częstotliwość lub (bit rate) modulowanej informacji dodaje się do nośnika. Wiele radiowych nośników może współistnieć w tym samym miejscu o tym samym czasie bez wzajemnej interferencji, jeśli fale radiowe są transmitowane na różnych częstotliwościach. W celu wydobycia danych, odbiornik radiowy dostraja się do jednej częstotliwości i odrzuca wszystkie pozostałe.
          W typowej konfiguracji bezprzewodowej, urządzenie nadawczo/odbiorcze, zwane punktem dostępowym, łączy się z siecią kablową z użyciem standardowego okablowania. W najprostszym przypadku, punkt dostępowy odbiera, buforuje i transmituje dane pomiędzy siecią bezprzewodową i siecią kablową. Pojedynczy punkt dostępowy może obsługiwać małą grupę użytkowników i może funkcjonować w zasięgu od 50 do 15 000 metrów. Punkt dostępowy, (lub antena podłączona do punktu dostępowego) jest zwykle montowana wysoko, lecz może być również instalowana gdziekolwiek co jest praktyczne tak długo, jak pożądany zasięg jest osiągany. Użytkownicy korzystają z sieci bezprzewodowej za pomocą bezprzewodowych kart sieciowych, które występują jako karty PC Card w komputerach przenośnych i podręcznych, lub jako karty w komputerach biurkowych, lub też jako zintegrowane urządzenia w komputerach podręcznych. Karty bezprzewodowe ustanawiają interfejs pomiędzy systemem sieciowym klienta a falami radiowymi poprzez antenę. Natura połączenia radiowego jest "przezroczysta" dla sieciowego systemu operacyjnego.

top

Czy używanie takich urzadzeń w Polsce jest legalne?

          TAK. Dzięki wydanemu w sierpniu 2002r. rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia - Dziennik Ustaw nr 138 poz. 1162 dokładny tekst rozporządzenia znajduje się w załącznikach, rozwój i wprowadzanie tej technologii na polski rynek jest możliwe bez żadnych ograniczeń. Ta nowa sytuacja daje możliwość korzystania z rozwiązań radiowej transmisji danych operujących na częstotliwościach 2,4GHz, bez potrzeby ponoszenia dodatkowych opłat za ich eksploatację. Jest to istotne wydarzenie, korzystne dla użytkowników sieci bezprzewodowych, którzy dotąd nie mogli legalnie użytkować tych zakresów częstotliwości przy łączeniu komputerów za pomocą bezprzewodowych sieci lokalnych WLAN. Pełen tekst rozporządzenia znajduje się tutaj - pobierz

top

Dlaczego bezprzewodowo ?

          Mobilność pracowników zwiększa się coraz bardziej, zwiększa się też potrzeba uzyskania dostępu do danych nie tylko w każdym miejscu budynku, niezależnie od dostępności w tym miejscu okablowania strukturalnego, ale również z dowolnego miejsca na świecie.
          Powszechna obecność sieci komputerowych w gospodarce i błyskawiczny rozwój Internetu oraz usług dostarczanych przez sieć świadczą o korzyściach jakie daje dostęp do informacji i współdzielenie zasobów. Dzięki sieci bezprzewodowej użytkownik może uzyskać dostęp do informacji bez poszukiwania miejsca z dostępem do sieci, a administratorzy sieci mogą konfigurować sieć bez instalowania czy przenoszenia struktury kablowej.

top

Jak używa się sieci bezprzewodowej na świecie ?

          Sieć bezprzewodowa zwykle uzupełnia a nie zastępuje istniejącą sieć kablową - często zapewniając łączność na ostatnim segmencie sieci, łącząc użytkownika zdalnego z istniejącą strukturą kablową. Poniższa lista opisuje kilka z wielu zastosowań sieci bezprzewodowych:

 • centra szkoleniowe w firmach i studenci na uczelniach używają sieci bezprzewodowych do uzyskania informacji, wymiany danych, szkoleń,
 • podczas pokazów handlowych i w biurach regionalnych pracownicy instalują prekonfigurowane systemy sieci bezprzewodowych, unikając kosztownych i czasochłonnych konsultacji,
 • zarząd podczas spotkań podejmuje szybkie i trafne decyzje dzięki stałemu dostępowi do aktualnych informacji,
 • instalacje sieci bezprzewodowych w starych budynkach pozwalają minimalizować koszty wymiany infrastruktury budynku,
 • konsultanci i doradcy zwiększają wydajność dzięki szybkiej instalacji sieci w dowolnym miejscu,
 • inżynierowie sieciowi przy projektach wymagających częstych zmian lokalizacji skracają czas instalacji sieci,
 • magazynierzy używają sieci bezprzewodowych do wymiany informacji z centralnymi bazami danych zwiększając efektywność swojej pracy,
 • lekarze i pielęgniarki w szpitalu są bardziej wydajni dzięki stałemu dostępowi do informacji o pacjencie uzyskiwanemu poprzez przenośne komputery,
 • uczniowie podczas lekcji poza budynkiem, mogą uzyskać dostęp do Internetu i np. zasobów biblioteki,
 • instalacje bezprzewodowe pełnią funkcje systemów redundantnych dla systemów o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

 

top

Sieci bezprzewodowe w różnych zastosowaniach.

 • Firmy - pracownicy firmy mogą czerpać korzyści z sieci bezprzewodowej odbierając i wysyłając pocztę, współdzieląc pliki, przeglądając strony WWW, bez względu na ich położenie w sieci.
 • Produkcja - sieć bezprzewodowa pomaga połączyć halowe stacje robocze i inne urządzenia zbierające dane o produkcji z siecią firmową.
 • Magazyny - w magazynach, podręczne komputery i czytniki kodów kreskowych bezprzewodowo podłączone bezprzewodowo, używane są do rejestrowania ilości i lokalizacji poszczególnych palet i pudeł. Sieć bezprzewodowa ułatwia śledzenie stanów magazynowych i obniża koszty ręcznego sprawdzania stanów magazynowych.
 • Edukacja - uniwersytety wykorzystują zalety przenośnej łączności poprzez udostępnianie użytkownikom z komputerami przenośnymi łącza do sieci uniwersyteckiej, udziału w dyskusjach, dostępu do sieci INTERNET, poczty, WWW.
 • Finanse - dzięki posiadaniu podręcznych komputerów z dostępem do sieci bezprzewodowej, finansiści mogą otrzymywać informacje o cenach i kursach w czasie rzeczywistym wprost z bazy danych, zwiększając szybkość oraz zyskowność transakcji. Zespoły audytowe zwiększają swą wydajność dzięki szybkiej instalacji sieci.
 • Opieka zdrowotna - używając komputerów przenośnych do dostępu do bieżących informacji, personel medyczny może zwiększyć efektywność swej pracy, oszczędzając pacjentowi opóźnień w obsłudze, eliminując papierkową robotę, potencjalne błędy w przepisywaniu dokumentów, etc.
 • Szpitale - obsługa szpitala może używać sieci bezprzewodowej do bezpośredniego przesyłania wezwań do dyżurującego personelu lekarskiego.

top

Zalety sieci bezprzewodowych.

Sieć bezprzewodowa oferuje wydajność, wygodę, i obniżenie kosztów w stosunku do tradycyjnej sieci kablowej:

Przenośność

Bezprzewodowe systemy sieciowe umożliwiają użytkownikom sieci dostęp do aktualnych informacji bez względu na lokalizację. Taka przenośność zwiększa wydajność i stwarza możliwość świadczenia usług niedostępnych przy korzystaniu z sieci kablowej.

Szybkość i prostota instalacji

Instalacja sieci bezprzewodowej może być szybka i łatwa dzięki wyeliminowaniu potrzeby układania kabli, robienia przepustów przez ściany i kondygnacje.

Elastyczność instalacji

Technologia bezprzewodowa umożliwia zbudowanie sieci tam, gdzie nie ma możliwości położenia kabli.

Redukcja kosztów eksploatacji

Podczas gdy wstępny koszt instalacji bezprzewodowej może być wyższy niż sieci kablowej, całkowite koszty instalacji systemu i koszty eksploatacyjne mogą być znacząco niższe. Długoterminowa redukcja kosztów jest jeszcze większa w zastosowaniach wymagających częstych zmian konfiguracji lub lokalizacji.

Skalowalność

Bezprzewodowe systemy sieciowe mogą być konfigurowane w różnych topologiach dopasowując je do wymogów danego systemu informatycznego. Łatwo modyfikuje się konfigurację i zasięg sieci, począwszy od indywidualnych użytkowników w układzie peer-to-peer, aż po złożone infrastruktury, które mogą obsługiwać dużą liczbę użytkowników i/lub znaczny obszar poprzez dodawanie kolejnych punktów dostępowych.

Łatwość i prostota obsługi

Użytkownicy nie potrzebują zaawansowanej wiedzy, aby korzystać z sieci bezprzewodowej. Cechą sieci bezprzewodowych jest ich "przeźroczystość" dla systemów operacyjnych. Aplikacje pracują tak samo na sieci kablowej. Produkty dla sieci bezprzewodowych zawierają narzędzia diagnostyczne związane z bezprzewodowymi elementami systemu, jakkolwiek większość produktów jest tak zaprojektowana, że zwykle użytkownik nie potrzebuje z tych narzędzi korzystać.
Wiele z elementów konfiguracji, które zaprzątają umysły administratorów sieci jest tu bardzo uproszczona. Ponieważ tylko punkty dostępowe (AP) sieci wymagają okablowania, nie trzeba instalować kabli aby udostępnić zasoby sieci użytkownikom zdalnym (bezprzewodowym). Brak kabli oznacza, że zmiany położenia stacji roboczych, dodawanie nowych, stają się bardzo prostymi operacjami. W końcu sama specyfika konfiguracji sieci bezprzewodowej pozwala na prekonfigurowanie jej przed zainstalowaniem w lokalizacji docelowej. Raz skonfigurowana, sieć bezprzewodowa może być przenoszona z miejsca na miejsce i wymaga najwyżej niewielkiej rekonfiguracji.

top