OSBRiDGE, sieci bezprzewodowe 5 GHz 2,4 GHz - WINet Kalisz

WiMAX u sołtysa

Źródło: Computerworld
2007.08.13

Technologia WiMAX schodzi pod strzechy, i to dosłownie. 10 sierpnia w gminie Przesmyki (powiat siedlecki) uruchomiony został program E-Sołectwo.  

To pierwsza w Polsce inicjatywa, gdzie w ramach jednego projektu zrealizowano radiową sieć komputerową i dostęp do Internetu (oparte na technologii WiMAX i sprzęcie dostarczonym przez firmę Kapsch), a obecnie wdrażany jest system elektronicznego obiegu dokumentów.
W miejscowości Przesmyki zostały zainstalowane dwie mikrostacje WiMAX w częstotliwości 3,5 GHz - zapewniają one dookólną dystrybucję sygnału do czterech sektorów. Została też zapewniona infrastruktura dla sześciu lokalizacji samorządu terytorialnego i podmiotów zależnych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Pożarna, placówki oświatowe itp.). Stworzono także instalacje odbiorcze w 23 sołectwach - we wszystkich okolicznych wsiach, należących do gminy (promień ok. 10 km).


Pomiędzy poszczególnymi sołectwami zapewniono łącza umożliwiające realizację połączeń VoIP, zaś w Urzędzie Gminy Przesmyki zamontowano wyposażony w ekran dotykowy Infomat, który pozwala na uzyskanie dostępu do Internetu. Wkrótce także mieszkańcom gminy Przesmyki zostanie zapewniony bezprzewodowy dostęp do Internetu w technologii WiFi oraz telefonia VoIP.
Dzięki nowemu wdrożeniu gmina ma możliwość realizowania bezpłatnych połączeń pomiędzy podmiotami, wymieniania informacji w formie elektronicznej, współdzielenia zasobów oraz współdzielenia aplikacji. W fazie realizacji jest projekt wdrożenia systemu obiegu dokumentów, który ma pomóc w składaniu elektronicznych wniosków, do czego gminy są zobowiązane prawem.
Wdrożenie, w ramach którego zbudowano szkielet sieci teleinformatycznej oraz uruchomiono oprogramowanie sieciowe, trwało 4 tygodnie. Jego koszt to ok. 577 tys. zł (połowę