OSBRiDGE, sieci bezprzewodowe 5 GHz 2,4 GHz - WINet Kalisz

WiMAX: przetargi na życzenie ciąg dalszy

26 czerwca 2007
Źródło: Computerworld

Dwa lata temu Urząd Miejski w Gdańsku rozpoczął projekt Wireless City Gdańsk, który miał zapewnić szerokopasmową komunikację bezprzewodową w standardzie WiMAX na terenie całego miasta.

W tym celu Gdańsk miał pozyskać stosowne częstotliwości w paśmie 3,6-3,8 GHz. Jednakże ówczesny stan prawny wykluczał ich powierzenie samorządom bez przetargu, natomiast koncepcja 317 przetargów powiatowych nie przewidywała preferencji dla gmin. Liczyła się cena. "W konsekwencji nasz projekt został wstrzymany. Bez częstotliwości nie jesteśmy w stanie nic zrobić" - mówi Marcin Szpak, zastępca prezydenta Miasta Gdańsk.

60, a nie 317 obszarów

Być może wkrótce gdański projekt ruszy z miejsca. Miasto lub powiat - o ile porozumie się z okolicznymi powiatami w obszarze, który ustalono jako obszar przetargowy (patrz mapka) i przedstawi UKE spójną koncepcję wykorzystania częstotliwości WiMAX - stanie się beneficjentem nowej strategii regulatora w zakresie bezprzewodowego dostępu do Internetu. Zamiast organizować przetargi w jednym czasie na terenie całego kraju - nawet z podziałem na obszary - Anna Streżyńska, prezes UKE proponuje postępowanie na potrzeby samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorców z jednego regionu.

Jej urzędnicy wytyczyli 60 obszarów przetargowych, na które przypadają po cztery kanały częstotliwości. "Staraliśmy się tak je dobrać, aby tworzyły najmniejszy obszar optymalny z punktu widzenia gospodarki widmem, bez naruszania granic gmin, lecz w miarę duży, aby zachować sensowność inwestycji" - tłumaczy Mariusz Busiło, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE. Gdańsk leży na granicy dwóch obszarów. Dzięki temu jest możliwe powielenie się pokrycia, co przekłada się na większą konkurencję (dostępne będzie 8 kanałów) i łatwiejszą budowę nadajników. "Taki model postępowań przetargowych uwzględnia interesy społeczności subregionalnych. Znowuż z biznesowego punktu widzenia przy takim podziale na obszary udział zarówno w przetargu, jak i budowa sieci nie muszą być kosztowne dla małych i średnich przedsiębiorców. Wzrośnie też opłacalność inwestycji przez zwiększenie jej skali, gdyż nie ogranicza się do pojedynczych powiatów" - dodaje.

WiMAX dla samorządów

W nowej koncepcji przetargów na WiMAX największą nowością jest zgoda na bezpośredni udział samorządów w przetargach. Jeśli gminy uznają, że same są w stanie zagospodarować częstotliwości, to mogą się o nie ubiegać. Aczkolwiek preferowanym modelem jest sformułowanie interesu samorządowego w obrębie danego obszaru i utworzenie związków komunalnych. W grę wchodzi również Partnerstwo Publiczno-Prywatne, w którym potencjalny przedsiębiorca - zwycięzca w przetargu - oferuje usługi dla samorządów w zamian za wsparcie i ułatwienia w inwestycji. UKE chciałoby, aby w przetargach wzięli udział mali i średni przedsiębiorcy, identyfikujący się z interesem lokalnym lub regionalnym, inwestujący i tworzący w regionie miejsca pracy, rozpoznawani przez lokalną społeczność. UKE ma też nadzieję, że przy okazji zostanie uruchomiona lokalna inicjatywa. UKE deklaruje także, że ogranicza wagę ceny dla wyboru oferty. Ba! Dokumentację przetargową ma zastąpić uproszczony kwestionariusz.