OSBRiDGE, sieci bezprzewodowe 5 GHz 2,4 GHz - WINet Kalisz

WiMAX wstępem do 4G

2007.04.02
Źródło: Computerworld

Sprint Nextel ogłosił, że jako pierwszy operator na świecie zamierza wykorzystać technologię WiMAX do stworzenia sieci mobilnej czwartej generacji (4G).

Na targach CTIA Wireless 2007 przedstawiciele amerykańskiego operatora Sprint Nextel ogłosili plany rozwoju sieci WiMAX. Jeszcze w tym roku mają one zostać uruchomione w 19 amerykańskich miastach. Do końca 2008 r. zaś liczba punktów dostępowych w tej technologii przekroczy 100 mln. Sprint Nextel zamierza także podjąć działania mające na celu upowszechnienie nowych standardów wśród producentów układów scalonych i urządzeń przenośnych. Sprint Nextel ogłosił również, że jako pierwszy operator na świecie zamierza wykorzystać technologię WiMAX do stworzenia sieci mobilnej czwartej generacji (4G). Chce dzięki temu wyprzedzić innych operatorów o co najmniej dwa lata. Ma być to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury.

Alternatywy dla WiMAX

Amerykański Verizon Wireless również rozważa wykorzystanie standardów WiMAX. Przedstawiciele tej firmy biorą jednak pod uwagę także technologie Long Term Evolution i Ultra Mobile Broadband. Verizon Wireless porówuje nie tylko różnice w przepustowości i zasięgu w tych trzech standardach transmisji. Ważne są także koszty wdrożenia, czy podejście producentów rozwiązań sprzętu i urządzeń mobilnych, do każdej z tych technologii.

Ultra Mobile Broadband to konkurencyjna wobec WiMAX technologia będąca rozszerzeniem standardu telefonii komórkowej CDMA2000. Przewagą UMB nad WiMAX mają być znacznie większa przepustowość sieci oraz gwarancja poprawnego funkcjonowania odbiornika nawet, kiedy porusza się on z dużą szybkością. Aktualnie trwają pracę nad standardem IEEE 802.16e pozwalającym na dostęp do sieci z urządzeń poruszających się nawet z prędkościami przekraczającymi 60 km/h. Trzecia z wymienionych technologii - Long Term Evolution - to rozwinięcie systemu telefonii komórkowej trzeciej generacji UMTS. Za główne zadania stojące obecnie przed firmami odpowiedzialnymi za rozwój nowych generacji technologii transmisji bezprzewodowej uważa się: zwiększenie zasięgu nadajników, zmniejszenie czasu dostępu do poszczególnych komórek sieci oraz redukcję kosztów budowy i funkcjonowania urządzeń.

Z kolei Nortel, we współpracy z operatorem sieci satelitarnych Mobile Satellite Ventures, zamierza opracować rozwiązanie przeznaczone dla operatorów miejskich sieci bezprzewodowych i sieci komórkowych 4G. Firma ta wygrała też przetarg na budowę sieci WiMAX na Dominikanie. Wciąż jednak największe kontrakty umykają firmie Nortel. Przegrała ona m.in. - szacowanym na kilka miliardów dolarów - przetarg na budowę sieci WiMAX przez Sprint Nextel. Fakt ten oraz nienajlepsza sytuacja finansowa powodują, że coraz większa liczba analityków odradza kierownictwu Nortela kosztowne inwestycje w WiMAX. "Chcemy zostać czołowym producentem rozwiązań standardu WiMAX" - odpowiada Richard Lowe, kierujący działem odpowiedzialnym za rozwiązania mobilne.