OSBRiDGE, sieci bezprzewodowe 5 GHz 2,4 GHz - WINet Kalisz

PO złożyła wniosek dotyczący internetu i e-urzędu

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił na marcowej Sesji Rady Miejskiej Kalisza oficjalne wnioski o przytępienie miasta do opracowania założeń i przygotowywania projektów inwestycyjnych w zakresie tworzenia w Kaliszu bezprzewodowej sieci dystrybuującej internet droga radiową oraz e-Urzędu Miasta Kalisza.

Radni PO proponują aby w ramach wielousługowej infrastruktury teleinformatycznej, która opiera się na wysokowydajnym systemie radiowym można było uruchomić następujące usługi: profesjonalną telefonię internetową w ramach wszystkich jednostek miejskich, wewnętrzną sieć do zarządzania m.in. budżetem jednostek oświatowych w zakresie planowania, bieżącą kontrolę wykonania i sprawozdawczości, poszerzenie obszaru objętego wizyjnym monitoringiem miejskim, centralne i adaptacyjne sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach, łączność w sytuacjach kryzysowych, i wreszcie bezprzewodowy oraz darmowy dostęp do internetu dla mieszkańców Kalisza.

Sieć taka sprawdziła się już w Rzeszowie. Tam mieszkańcy ponad 60% powierzchni miasta objęci już są zasięgiem sieci, dzięki której mogą bezpłatnie korzystać z internetu. Władze Rzeszowa przygotowują się do kolejnych etapów inwestycji polegającej na pokryciu zasięgiem całego miasta. Inwestycja kosztował dotąd ok. 10 mln zł. Większość sfinansowała jednak Unia Europejska. Samo miasto wydało nieco ponad 2 mln zł. To tyle ile wynosi roczna dotacja dla Hali Widowiskowo-Sportowej „Winiary Arena” z budżetu Kalisza. Co roku miasto rozstrzyga przetarg na konserwacje sieci oraz udostępnienie sygnału internetu o odpowiednich parametrach. Kosztuje to rocznie ok. 600 000,00 zł, a w roku bieżącym przetarg wygrała Telekomunikacja Polska S.A.

Innowacyjne rozwiązanie nie tylko jest elementem rozwoju i postępu cywilizacyjnego miasta, ale także silnym czynnikiem promocyjnym i miastotwórczym. Coraz więcej miejscowości w Polsce przystępuje do takich inwestycji. Miasto Rzeszów natomiast przyjmuje coraz więcej delegacji samorządowców zainteresowanych szczegółami tego przedsięwzięcia. Tylko w bieżącym tygodniu (26 – 30 marca 2007 r.) Prezydent Rzeszowa przyjął delegacje z Brzegu i Tczewa. Na następny tydzień już ma umówionych samorządowców z Bydgoszczy i Częstochowy. Co miesiąc Rzeszów obsługuje po kilka takich delegacji. Klub radnych PO nawiązał także kontakt roboczy z władzami miasta Rzeszowa i zapowiedział swoje wstępne zainteresowanie organizacją wyjazdu roboczego kaliskich samorządowców. Stworzona tam inwestycja nosi nazwę Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Aglomeracji Rzeszowskiej i można o jej szczegółach poczytać w internecie.

Wraz z budową sieci i systematycznym udostępnianiem coraz większej ilości Kaliszan sygnału internetowego radni PO chcą, aby rozwijała się także w naszym mieście e-administracja. Ideą e-administracji jest zdalna obsługa mieszkańców potrzebujących rozwiązać swoje codzienne sprawy i problemy w urzędzie. E-administracja jest już rozpowszechniona na świecie, rozwija się także w Polsce. Pionierem rozwiązań w tym zakresie, a jednocześnie niekwestionowanym obecnie liderem tego typu rozwiązań jest Urząd Miasta Gdańska.

W Gdańsku bowiem zdecydowaną większość spraw można już załatwić siedząc przed klawiaturą i monitorem komputera. Wszystkie formularze wniosków i podań, opracowane są na stronie E-urzędu w formie internetowych modułów, które to można wypełnić i wysłać elektronicznie nie wychodząc z domu. Pracownik samorządowy w ciągu 72 godzin od przesłania formularza, kontaktuje się z mieszkańcem w celu potwierdzenia złożenia wniosku. Pracownik ten omawia też wtedy z klientem administracji samorządowej dalszą procedurę i wymogi formalne oraz udziela informacji o konieczności załączenia innych dokumentów i opłat, celem zakończenia postępowania. Dokumenty te, w bezpiecznej formie elektronicznej obiegają wszystkie komórki i wydziały magistratu, których sprawa dotyczy. Mieszkaniec ma na każdym etapie obiegu dokumentu możliwość sprawdzenia na jakim są etapie i kto personalnie obecnie za sprawę odpowiada. Tak samo pełną kontrole i przegląd spraw mają kierownicy poszczególnych komórek lub wydziałów.

Klub radnych PO także w tym przypadku nawiązał kontakt roboczy z gdańskimi samorządowcami. Celem kontaktu jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia E-urzędu oraz wspólne konsultacje przy tworzeniu projektu związanego z internetem radiowym dla naszych miast. Gdańsk bowiem także zamierza przystąpić do realizacji takiej inwestycji na terenie miasta!

Przejdź do: Konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej dotyczącej Internetu i e-urzędu dla Kalisza

Pobierz wniosek PO dotyczący budowa bezprzewodowej sieci miejskiej dystrybuującej internet drogą radiową

Czytaj więcej o internecie w Rzeszowie - Regionalna Sieć Szerokopasmowa Aglomeracji Rzeszowskiej