Aktualności firmowe

OSBRiDGE 5Ni H, 5Ni V, 5NXi H HP, 5NXi V HP - nowe produkty serii OSBRiDGE MiMo

W naszej ofercie pojawiły się nowe wersje produktów OSBRiDGE 5Ni H, 5Ni V, 5NXi H HP, 5NXi V HP.

Najwyższa moc nadawania 53 dB

Urządzenia serii OSBRiDGE MiMo:

- MiMo 1x1:

OSBRiDGE 5Ni V 
- antena 19dB; moc max 41dB,

OSBRiDGE 5Ni H - antena 19dB; moc max 41dB,

OSBRiDGE 5NXi V HP- antena 23dB; moc max 53dB,

OSBRiDGE 5NXi H HP - antena 23dB; moc max 53dB, 

 

OSBRiDGE MiMo 2x2 - urządzenia pracujące w strumieniach i dwóch polaryzacjach H - poziomej i V - pionowej. Urządzenia posiadają wbudowane dwie anteny pracujące w dwóch polaryzacjach.

OSBRiDGE MiMo 1x1 - urządzenia pracujące w jednych strumieniu i jednej polaryzacji H - poziomej lub V - pionowej w zależności od wersji urządzenia. Urządzenia posiadają wbudowaną jedną antenę pracującą w polaryzacji H lub V w zależności od wersji urządzenia.