OSBRiDGE serwis - zgłoszenie RMA


OSBRiDGE - zgłoszenie serwisowe – naprawa gwarancyjna


W celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu (RMA) należy wypełnić powyższy formularz. Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką, pominięcie tych pól może spowodować odrzucenie wniosku. Po otrzymaniu wniosku skontaktujemy się z Państwem pocztą elektroniczną, z nadanym numerem RMA, który jest istotny dla jednoznacznej identyfikacji zgłoszenia serwisowego.

W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenie może zostać odesłane do serwisu na koszt odbiorcy tylko firmą kurierską GLS. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy w jakikolwiek inny sposób nie będą akceptowane.

OSLiNK Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 6c,
89-604 Chojnice.

Do paczki należy dołączyć wszystkie elementy oryginalnego zestawu, tj. urządzenie, injector PoE, Zasilacz oraz Dowód Zakupu (kopia faktury VAT i poprawnie wypełniona Karta Gwarancyjna). Braku któregokolwiek z wymienionych elementów może spowodować opóźnienie w realizacji zgłoszenia serwisowego.