Systemy monitoringu wizyjnego

Nowoczesny system monitoringu wizyjnego (telewizji CCTV – Closed Circut TeleVision lub inaczej – przemysłowej) składa się z kamer będących źródłem obrazu, medium transmisyjnego, urządzenia składującego obraz oraz stanowiska, na którym może on być wyświetlany.

Medium transmisyjnym coraz częściej są sieci komputerowe, a systemy mają charakter cyfrowy. W nowych systemach nie stosuje się już ani kamer analogowych, ani zapisu analogowego.

Zastosowanie systemów cyfrowych ułatwia budowanie nowych systemów monitoringu oraz integrację starych w oparciu o nową lub istniejącą sieć informatyczną. Zaletą jest łatwość konfigurowania oraz skalowania.

Cechy cyfrowego systemu monitorowania wizyjnego:

  • dowolne konfigurowanie urządzeń, podłączanie do sieci przewodowej lub bezprzewodowej, 
  • selektywne działanie – nagrywanie obrazu dopiero po zadziałaniu czujnika ruchu (na podczerwień), kontaktronu (otwarcie drzwi), po uruchomieniu guzika napadowego, 
  • uruchamianie innych urządzeń bezpośrednio przez kamerę w zależności od rejestrowanego obrazu (np. otwieranie bramy po identyfikacji numeru rejestracyjnego lub twarzy), 
  • śledzenie obiektu (osoby, pojazdu w polu widzenia kamery), 
  • automatyczne zliczanie obiektów (osób, produktów na taśmie, pojazdów), 
  • dostęp z dowolnego miejsca/komputera podłączonego do Internetu. 

Przy realizacji systemów monitoringu wizyjnego, gdzie należy objąć bardzo dużą otwartą powierzchnię systemem dozoru rozwiązaniem są systemy bezprzewodowe.

Grupa urządzeń OSBRiDGE jest elastycznym rozwiązaniem bezprzewodowym idealnie nadającym się do budowy połączeń sieciowych między kamerami a centrum monitoringu.

Zaletą stosowania tych rozwiązań jest:  

-       integracja urządzenia wraz z anteną oraz zasilanie urządzenia OSBRiDGE przez PoE (Power over Ethernet) dzięki czemu urządzenie radiowe nie musi być instalowane bezpośrednio przy kamerze co czyni to rozwiązanie łatwym i szybkim w montażu,

-       możliwość budowanie połączeń typu punkt – punkt dla podłączania zespołu kamer, 

-       możliwość budowania połączeń typu punkt – wielopunkt dla podłączania pojedynczych kamer do certralnego punktu systemu radiowego, 

-       wysoki poziom zabezpieczenia: kodowanie na poziomie radiowym (WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-CCMP) oraz na poziomie danych kluczem AES, 

-       szybka budowa systemu na obszarze o promieniu do 3 km gdzie budowa systemu kablowego jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Elementy systemu połączeń radiowych na potrzeby cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego:Stacja bazowa dla połączeń
      punkt - wielopunkt