Sieci WLAN - rozkład kanałów pasmo 5GHz

 
Poniżej przedstawiona jest tabela rozkładu kanałów dla pasma 5GHz obowiązującego w dla dwóch standardów FCC (USA) i ETSI (Europa).

W obu standardach wyróżnia się podpasma przeznaczone dla rozwiązań wewnątrz budynkowych (indoor) i rozwiązań zewnętrznych (outdoor).
W przypadku tej regulacji wszystkie podane kanały wraz z ich numerami są kanałami niezachodzącymi tzn. na przykład w standardzie ETSI w zakresie częstotliwości przeznaczonych do rozwiązań zewnętrznych gdzie dopuszczalna moc promieniowania wynosi 1W (30dB) liczba niezachodzących kanałów jest równa 11.

 Rozkład kanałów w paśmie 5 GHz

Regulacja

Zakres

Numer kanału

Częstotliwość kanału [MHz]

FCC
(USA)

U-NII I band
 
(5.15GHz~5.25GHz) 
i
ndoor 

36

5180

40

5200

44

5220

48

5240

U-NII II band 
(5.25GHz~5.35GHz) 
indoor 

52

5260

56

5280 

60

5300

64

5320

U-NII III band 
(5.725GHz~5.825GHz) 
outdoor

149

5745

153 

5765

157 

5785

161

5805

ETSI 
(EUROPA)

5.15GHz~5.25GHz 
i
ndoor 

36

5180

40

5200

44

5220

48

5240

5.25GHz~5.35GHz
indoor 

52

5260

56

5280

60 

5300

64 

5320

5.500GHz~5.700GHz 
outdoor 

100 

5500

104 

5520

108

5540

112

5560

116 

5580

120 

5600

124

5620

128

5640

132 

5660

136 

5680

140 

5700

W paśmie 5GHz mamy w urządzeniach OSBRiDGE możliwość regulacji szerokością kanału różną od standardowej szerokości 20MHz. Zmiana szerokości na mniejszą - 5MHz i 10MHz daje nam odpowiednio większą ilość kanałów niezachodzących - 22 kanały dla 10 MHz i 44 kanały dla 5MHz. Niestety zwiększona ilość kanałów niezachodzących przy zmniejszonej szerokości kanału wiąże się ze spadkiem maksymalnej przędkości radiowej osiąganej dla kanału 10MHz - 27 Mbps, a dla kanału 5 MHz - 13,5 Mbps.

Dokładny numer kanału radiowego i jego częstotliwość dla wszystkich dostępnych szerokości kanałów w urządzeniach OSBRiDGE przedstawia poniższa tabela.